oktober 13, 2017

Beste Hallberg-Rassy vrienden,

Een aantal enthousiaste Hallberg-Rassy eigenaren zijn voornemens een Hallberg-Rassy club op te richten, om in goed gezelschap, kennis en ervaringen te delen. Dit onafhankelijke initiatief ondersteunen wij van harte.  Mocht u vragen hebben, of meer informatie wensen, neem dan vrijblijvend contact op met de initiatiefnemers.

 

 

Met hartelijke groet,

Paul en Marnix Hameeteman  


Beste Hallberg-Rassy zeilster en zeiler,

Onlangs vond op de Grevelingen in Zeeland de Hallberg-Rassy Tour 2017 plaats. Aan deze door Nova Yachting georganiseerde Tour namen 40 Hallberg-Rassy’s uit verschillende landen deel. Het was een zeer geslaagd evenement waarvoor de deelnemers Paul en Marnix Hameeteman en het gehele Nova Yachting team erkentelijk zijn.

Tijdens de sfeervolle en drukbezochte after sail party is door verschillende deelnemers geopperd om een Hallberg-Rassy Connectie op te richten om praktische kennis en ervaring te delen en jaarlijks een of meer zeil- en sociale evenementen te organiseren. Deze club heeft een informeel karakter en geen commercieel oogmerk en zal de privacy van leden beschermen.

Via deze mail willen de initiatiefnemers graag inventariseren of onder de Hallberg-Rassy eigenaren belangstelling bestaat voor een dergelijk initiatief. Graag zouden we van jullie horen wat jullie van het plan vinden en wat jullie van de Hallberg-Rassy Connectie verwachten.

Om hiervan een beeld te krijgen, zouden we op prijs stellen als je bij belangstelling onderstaande vragen zou willen beantwoorden en je ideeën en suggesties zou willen aanreiken.

1. Heb je belangstelling voor een Hallberg-Rassy Connectie?  

2. Zo ja, zou je er lid van willen worden?                                   

3. Wat verwacht je van een Hallberg-Rassy Connectie?

4. Zou je zelf actief willen bijdragen aan de Hallberg-Rassy Connectie?

5. Wat zou je inbreng in deze club kunnen zijn?

6. Heb je suggesties?

Indien u belangstelling heeft voor de Hallberg-Rassy Connectie, verzoeken wij u een reactie te mailen naar:  hallbergrassyconnectie@gmail.com

 

We verheugen ons op jouw reactie en zullen bij voldoende belangstelling aan de slag gaan. U hoort dan spoedig weer van ons.


 

Liebe Hallberg- Rassy Seglerinnen und Segler,

am 17. Juni 2017 fand die Hallberg- Rassy Tour 2017 in Bruinisse (NL) statt.  40 Yachten aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland nahmen an diesem durch Nova Yachting NL phantastisch, organisierten Event teil. Im Namen der Teilnehmer danken wir Paul und Marnix Hameeteman sowie dem gesamten Nova Yachting Team für die professionelle  Organisation.

Der folgende Link lässt uns noch einmal beim Ansehen der Photos, genießen:

http//klaaswiersma.photoshelter.com/index/COOO0gW GdNFh2P4s

Auf der After - Sail Party wurde von einigen Eignern die Gründung eines niederländischen  Hallberg- Rassy Club thematisiert. Zielesetzung des Clubs sollen ein Erfahrungsaustausch, gesellschaftliche und seglerische Veranstaltungen  sein. Der Club soll einen rein privaten, informellen Charakter haben und keine kommerziellen Ziele verfolgen. Die Privatsphäre der Mitglieder soll gewahrt werden.

Mit dieser E-Mail möchte die Gruppe der Initiatoren inventarisieren, ob und wieviel Interesse an einem solchen Club unter den HR -Eignern in den Niederlanden besteht.  Wir würden uns daher über Ihre/Eure Meinung, über unseren Plan freuen.

Um ein Bild zu bekommen, bitten wir Sie/Euch die folgenden Fragen zu beantworten u. Vorschläge u. Ideen zu äußern.

1. Haben Sie Interessen an einem Hallberg- Rassy Club ?                                

2. Würden Sie Mitglied werden?                                                                           

3. Was erwarten Sie von einem Hallberg- Rassy Club?

4. Würden Sie selbst aktiv werden wollen bei der Clubarbeit?                        

5. Wie sähe Ihre Mitarbeit aus?

6. Welche Vorschläge und Ideen haben Sie?

Wir bitten um eine Antwort unter: hallbergrassyconnectie@gmail.com

 

Wir freuen uns auf viele Reaktionen und werden uns, bei ausreichendem Interesse, bemühen, im Herbst 2017 eine Gründungsveranstaltung zu organisieren.

Wir wünschen Allen schöne Ferien, Mast und Schotbruch und Fair winds!


Die Initiatoren:

F. van der Dussen - Kittiwake
E. Fennema - Grobbebol
M.  Hagesteijn - Indian Summer
T. van Megen - Tosue
R.J. Poerstamper - Nelson 
R. Steenmeijer - Esperanza
S.  Treffers - Salody      


Terug naar nieuws